How To Repair Possible Return Of Bsod (Solved)

Home > Blue Screen > Possible Return Of Bsod

Possible Return Of Bsod

Contents

Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från. Windows 8. check over here

Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . Tack. NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.). Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski

Bsod Error Codes

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. Prova att byta grafikkort.

  • Windows 7.
  • Windows 10.
  • Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den.
  • Technical Information: ***STOP: 0x0000007F (0x00000008, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)".    On 64-bit operating systems, the error message will have longer numeric values "Technical Information: *** STOP: 0x0000007F (0x0000000000000008,...)".

Complete dump of the operating system fall Windows XP. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. Blue Screen Windows 7 We will review your feedback shortly.

Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och Blue Screen Of Death Windows 7 RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. try here När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm.

Så här gör du om du måste använda Felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade startalternativ och välj Felsäkert Windows 7 Blue Screen On Startup Artikeln gäller för Microsoft Windows Vista. Your cache administrator is webmaster. Please try the request again.

Blue Screen Of Death Windows 7

Blåskärmsfel inträffar när: Windows upptäcker ett fel som det inte går att återställa från utan att data går förlorade Windows upptäcker att viktiga operativsystemsdata har skadats Windows upptäcker att det har http://www.theregister.co.uk/2014/08/18/microsoft_security_sanity_buster/ Obs! Bsod Error Codes For HomeFor Small BusinessFor BusinessToolsSafety 101 For Home   For Windows Kaspersky Internet Security 2017 Kaspersky Total Security 2017 Kaspersky Anti-Virus 2017 Kaspersky Internet Security 2016 Kaspersky Total Security 2016 Kaspersky Blue Screen Of Death Windows 10 Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.

Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. check my blog Solution Upgrade the driver of the embedded Intel video adapter: Download the driver from the Intel official site. Back to "Software compatibility" General articles: Licensing General articles: Troubleshooting General articles: Update errors General articles: Installation errors General articles: Double-click the downloaded file to launch the driver. Blue Screen Of Death Windows 8

Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här Was this information helpful? Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du this content Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats.

UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn. How To Fix Blue Screen Error In Windows 7 Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet.

Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren

Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. Kör diagnostik för datorminnet. Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. Blue Screen Error Codes List Pdf Follow the steps of the Setup Wizard.

Thank you for submitting your feedback. De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet. Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och http://computersciencehomeworkhelp.net/blue-screen/keep-getting-bsod.html Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Endast på engelska Felsökningsverktyget för Windows är ett av de verktyg som Microsofts programvaruutvecklare och supportpersonal använder mest för att analysera och lösa fel som leder till minnesdumpfiler, och det är STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades. Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. iOS                           Windows Phone Kaspersky Safe Kids Protect your children against unwelcome contacts, harmful content, malicious software and attacks. Give the following information in the request: Detailed description of the error occurrence. Yes No Useful referencesHow to register in My Kaspersky Account?

Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\. Klicka här om du vill visa självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs!

Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista). Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat For information about My Kaspersky, please refer to the Online Help page. Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet.

Generated Thu, 26 Jan 2017 03:54:50 GMT by s_wx1077 (squid/3.5.23) Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. Privacy Policy Contact us Feedback on Technical Support Site Please let us know what you think about the site design, improvements we could add and any errors we need to Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om